• język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • plastyka

 

Uczniowie z klas technik reklamy korzystają z projektów realizowanych szkole i finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu uczestniczą w stażach i szkoleniach zawodowych, uzyskując dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatami.

Aktualnie realizowany jest projekt „Akademia Reklamy”

Po ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów lub rozpocząć pracę w zawodzie. Będziesz przygotowany do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej lub pracować w

 • agencjach reklamowych
 • działach marketingu i reklamy różnych firm
 • działach promocji środków masowego przekazu
 • agencjach public relations
 • studiach graficznych,

Uczniowie technikum realizują program

 • przedmiotów zawodowych, w czasie których przygotujemy Cię do pełnienia następujących zadań zawodowych:
  • projektowania i wykonywania reklam zewnętrznych i wewnętrznych za pomocą komputerowych programów graficznych,
  • tworzenia tekstów reklamowych, sloganów, scenariuszy reklam,
  • prowadzenia kampanii reklamowej,
  • przygotowywania oferty produktów i usług reklamowych oraz prowadzenia sprzedaży tych produktów,
  • stosowania podstawowych środków reklamy,
  • prowadzenia działalności gospodarczej.
 • przedmiotów ogólnokształcących (geografia i j.angielski w zakresie rozszerzonym).

Będziesz przygotowany do zadawania egzaminów zawodowych  w zakresie kwalifikacji PGF.07 i PGF.08  oraz do egzaminu maturalnego.

W kształceniu zawodowym wspierają nas lokalne firmy reklamowe w których organizujemy praktyki zawodowe.

Tak, otrzymasz dyplom technika reklamy jeśli spełnisz następujące warunki:

1. zdasz egzaminy zawodowe w zakresie następujących kwalifikacji:

w klasie III – kwalifikacja PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

 • przygotowanie elementów strategii reklamowej,
 • przygotowanie elementów kreacji reklamowej,
 • produkcja reklamy;

w klasie V – kwalifikacja PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

 • planowanie kampanii reklamowej,
 • organizowanie sprzedaży reklamowej,
 • realizowanie kampanii reklamowej,
 • badania przekazu reklamowego.

Uwaga! Aby otrzymać promocję do następnej klasy musisz przystąpić do obowiązkowych egzaminów zawodowych przewidzianych w programie nauczania dla danej klasy.

2. uzyskasz świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej)

Po spełnieniu tych wymagań otrzymasz dyplom wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK REKLAMY oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie za granicą.

 • jesteś kreatywny, samodzielny, masz zdolności organizacyjne
 • jesteś dokładny i systematyczny w swoich działaniach,
 • łatwo nawiązujesz kontakty, umiesz rozmawiać z ludźmi,
 • jesteś otwarty nowinki technologiczne, nie boisz się nowych wyzwań,
 • masz zdolności plastyczne i poczucie estetyki,
 • jesteś odporny na stres i umiesz pracować pod presją czasu.