Technik logistyk (podstawa 2019)

Technik logistyk planuje, realizuje i kontroluje przepływ surowców, materiałów i wyrobów gotowych z punktu wytwarzania do miejsc ich konsumpcji. Organizuje transport i magazynowanie produktów. Prowadzi  działania związane przewozem ludzi i organizacją produkcji. Jego umiejętności są niezbędne przy organizacji imprez masowych – zawodów sportowych, koncertów i festiwali.

Dzięki logistykom firmy oszczędzają i zarabiają więcej niż inne.