• planuje i organizuje działalność reklamową i promocyjną,
  • organizuje oraz prowadzi kampanię reklamową stosując różne formy reklamy,
  • projektuje oraz wykonuje środki reklamowe,
  • prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami i doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych,
  • wykorzystuje specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej.

Zdobyte umiejętności i wiedza pozwolą Ci na wykonywanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej. Rynek reklamy jest bardzo dynamiczny, stawia przed Tobą nowe wyzwania, przez co praca w reklamie nigdy nie jest nudna.