• planuje, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej,
  • dokonuje kalkulacji kosztów i rozliczenia usługi turystycznej
  • obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych,
  • prowadzi badania popytu oraz kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych
  • organizuje i sprzedaje grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe,
  • współpracując z innymi uczestnikami rynku.

Zdobyte umiejętności i wiedza przygotują Cię do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej.