Необхідні документи
1. Заява про прийняття до школи – (форма, надрукована з системи
електронного набору https://lodzkie.edu.com.pl),
2. Оригінал свідоцтва про закінчення початкової школи,
3. Оригінал свідоцтва про результати екзамену восьмикласника,
4. Медична довідка про відсутність медичних протипоказань для практичного
навчання професії,
5. Дві фотографії
Медичне обстеження кандидату до навчання в технікумі номер
2 Направлення на обстеження кандидат бере в секретаріаті технікуму від 22
квітня до 16 липня 2024 року.
Після проведення обстеження кандидат приносить до секретаріату довідку про
відсутність протипоказань для практичного навчання професії з оригіналом
свідоцтва про закінчення початкової школи і оригіналом свідоцтва про
результати екзамену восьмикласника від 15 липня 2024 року 12:00 до 18
липня 2024 року до 12:00

ної підготовки.