Bank Pekao SA

 15 1240 6292 1111 0011 1646 0144

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza.