• oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy.
  • analizuje koszty i przychody podmiotu gospodarczego oraz określa propozycje ich poprawy,
  • prowadzi prace związane z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością polityką zatrudnienia firmy,
  • zajmuje się wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych ,
  • planuje i organizuje działalność biura zarządu firmy,
  • w swojej pracy wykorzystuje specjalistyczne programy komputerowe.

Zdobyte umiejętności i wiedza przygotują Cię do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Będziesz mógł pracować w firmach i przedsiębiorstwach na wszystkich stanowiskach pracy, na których potrzebna jest wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.