• język polski,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • geografia,

 

Uczniowie z klas technik logistyk korzystają z projektów realizowanych szkole i finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu uczestniczą w stażach i szkoleniach zawodowych, uzyskując dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatami.

Aktualnie realizowany jest projekt „Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki”

Po ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów lub rozpocząć pracę w zawodzie. Będziesz przygotowany do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej lub do podjęcia pracy w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Uczniowie technikum realizują program

 • przedmiotów zawodowych, w czasie których przygotujemy Cię do pełnienia następujących zadań zawodowych:
 • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,
 • monitorowania poziomu i stanu zapasów,
 • obsługiwania programów magazynowych,
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
 • monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych;
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych,
 • przedmiotów ogólnokształcących (geografia i j.angielski w zakresie rozszerzonym).

 

Będziesz przygotowany do zadawania egzaminów zawodowych w wyodrębnionych kwalifikacjach  oraz do egzaminu maturalnego.

W kształceniu zawodowym wspierają nas lokalne firmy logistyczne, w których organizujemy praktyki zawodowe.

Tak, otrzymasz dyplom technika logistyka jeśli spełnisz następujące warunki:

1. zdasz egzaminy zawodowe w zakresie następujących kwalifikacji:

kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynów

 • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,
 • monitorowania poziomu i stanu zapasów,
 • obsługiwania programów magazynowych,
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
 • monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych;

kwalifikacja SPL.04. Organizacja transportu

 • planowania procesów transportowych,
 • organizowania procesów transportowych,
 • dokumentowania procesów transportowych.

Uwaga! Aby otrzymać promocję do następnej klasy musisz przystąpić do obowiązkowych egzaminów zawodowych przewidzianych w programie nauczania dla danej klasy.

2. uzyskasz świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej).

 

Po spełnieniu tych wymagań otrzymasz dyplom wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK LOGISTYK oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie za granicą.

 • umiesz planować i zarządzać swoim czasem,
 • nie boisz się podejmowania decyzji,
 • jesteś dokładny i systematyczny w swoich działaniach,
 • łatwo nawiązujesz kontakty, umiesz rozmawiać z ludźmi i współpracować w grupie,
 • nie boisz się nowych wyzwań i jesteś gotowy do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • jesteś odporny na stres i umiesz pracować pod presją czasu.